האם ניתן לבצע עסקה במזומן? האם ניתן להפקיד מזומן לעסקה בקוברסי או לאפשר למוטב לקבל מזומן?

עקוב