האם קוברסי פועלת תחת רישיון? האם קוברסי נמצאת תחת פיקוח רגולטורי?

עקוב