איך מקבל הכסף יזהה את הכסף הנכנס ששלחתי לו דרך COVERCY?