עקוב

למה לא ניתן להעביר כספים לקוברסי מחשבון שהוא לא שלי?

לקוברסי, כגוף פיננסי אשר מפוקח על ידי משרד האוצר, חשוב מאוד לדעת מאיזה חשבון בנק נכנס הכסף. כסף שנכנס לחשבונה של קוברסי חייב להיות תואם לפרטי הלקוח הרשום במערכת. כסף נכנס אשר שם בעל חשבון הבנק אינו ידוע לקוברסי - יוחזר מיידית. 

לדוגמא:

שם בעל חשבון בנק חייב להיות תואם לשם המשתמש הרשום באתר, אם שם המשתמש בקוברסי הוא X  קוברסי לא תקבל כספים מחשבונו של Y.

 0 הערות

היכנס למערכת כדי להגיב.