עקוב

למה ביקשו ממני הוכחה על קיום חשבון בנק משותף?

במערכות הבינ-בנקאיות בישראל, יש מספר תווים מוגבל בשדה של שם בעל החשבון. דבר זה גורם לקושי בזיהוי הלקוח במידה ומדובר בחשבון בו יש למעלה משני מורשי חתימה. במידה ויש למעלה משם אחד בחשבון, הפלט הבנקאי מראה רק חלק מהשם ולא את כולו. לכן, קוברסי מבקשת תצלום של צ'ק מבוטל או מסמך בנקאי אחר שבו רשומים שמות בעלי החשבון / מורשי החתימה.

 

0 הערות

היכנס למערכת כדי להגיב.